Gebelik Dermatozları

Gebelik Dermatozları

Gebeliğe özel cilt hastalıkları yalnızca gebelik ve gebelik sonrası dönemde görülen çok iyi tanımlanamamış farklı karakterli birtakım hastalıklardan oluşmaktadır. Çeşitli sınıflamalar olmakla birlikte bugün için 4 gruba ayrılmıştır.

*Gebeliğin intrahepatik kolestazı

*Pemfigoid gestasyones

*Gebeliğin polimiorfik erupsiyonu

*Gebeliğin atopik erüpsiyonu

GEBELİĞİN İNTRAHEPATİK KOLESTAZI:

Genetik yatkınlığı olan kişilerde, gebeliğin geç döneminde (30 haftadan sonra) ortaya çıkan, şiddetli kaşıntı ile karakterize, deride döküntü oluşturmayan geri dönüşümlü safra kanalı tıkanıklığıdır. Bebek için fetal stres, erken doğum, ölü doğum gibi riskler oluşturur.

Risk fatörleri:

Hepatit C, ileri anne yaşı, çoğul gebelik, safra taşı, geçirilmiş safra kesesi amaliyatı

Nedeni:

Anne kan dolaşımından safra asitlerinin metabolizmasındaki bozukluktan dolayı kanda safra asitleri düzeyi yükselir, deride birikmesiyle kaşıntı yapar ve annede yağ atılımının da artması sonucu K vitamini eksikliğine yol açabilir.

Özellikleri

30. haftadan sonra başlar

Kaşıntının döküntüsü yoktur

En sık avuç içi ve ayak tabanı kaşıntısıyla başlar sonra kol ve bacakların dış yüzünde ve daha sonra da gövdeye yayılan kaşıntı görülür. %10-20 hastada 1-4 hafta içinde sarılık görülebilir.

Tanı

Kan tetkikleri ile yapılır. Serup ALP düzeyi artmıştır.

Tedavi:

Ursedeoksikolik asit 10-60 mg/gün kullanılır.

Seyri

Büyük kısmı doğumdan 24-48 saat sonra geriler. sarılık 1-2 hafta sürebilir.  Tekrarlayan gebeliklerde ve doğum kontrol hapı kullanımında tekrar görülebilir.

PEMGİGOİD GESTASYONES:

Genellikle 2. ve 3. trimesterda görülmekle birlikte (ortalama 21.hafta) ilk trimesterda ve gebelik sonrasında da görülebilen, vücut bağışıklık sistemindeki bir bozukluk nedeniyle oluşan bir hastalıktır.  En sık göbek çevresinde başlar, daha sonra gövde, kol ve bacaklara yayılır. Başlangıçta ürtiker benzeri kabarıklık şeklinde başlayıp daha sonra bu kabarıklıklar üzerinde içinde küçük sıvı bulunan kabarcıklar oluşur.

Seyri

Genellikle gebeliğin son 1-2 haftası şiddeti azalır ve doğumda ve sonrasında tekrar alevlenir.

Sonraki gebeliklerde tekrarlama olabileceği gibi daha erken zamanlarda başlama ihtimali yüksektir.

Plesantal yetmezlik yaparak düşük doğum ağırlıklı bebek gelişimine neden olabilir.

Tanı

Biyopsi ile konur

Tedavi:

Hafif olgularda topikal, ağır olgularda ağızdan kortizon tedavisi verilir.

GEBELİĞİN POLİMORFİK ERÜPSİYONU

Vücutta çatlaklarda oluşan, şiddetli kaşıntılı kızarık kabarıklıklardır. genellikle ilk gebelerde ve gebeliğin 3.trimesterinde (ortalama 35.hafta) görülür.  karın duvarının gerilmesini arttıran çoğul gebeliklerde, polihidramniyozda ve fazla kilo alımlarında daha sık gözlenir.

Seyir

Genellikle 6 haftayı aşmaz. Sonraki gebeliklerde tekrarlamaz. Bebeğe risk oluşturmaz.

Tedavi:

Topikal kortizonlu kremler ve nemlendiricilerdir.

GEBELİĞİN ATOPİK EKZEMASI

Sıklıkla 2. trimesterde başlar. vakaların 2/3'ünde yüz, boyun, dekolte, kol ve bacakların iç yüzünde kızarıklık; 1/3'ünde de kabarıklıklar şeklinde görülür.

Seyri

Diğer gebeliklerde sıklıkla tekrarlar. Bebek için risk oluşturmaz.

Tedavi:

Kaşıntı giderici kremler ve nemlendiricilerdir.